Zarządzenie Burmistrza Ziębic

Zarządzenie Burmistrza Ziębic w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020