Bieg im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej

W piątej 7 czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gminnym Konkursie Historycznym – „Biegu im. Kombatantów Ziemi Ziębickiej”. Konkurs był poświęcony wszystkim mieszkańcom Gminy

Ziębice, którzy brali udział w II wojnie światowej i propagowaniu historii II wojny światowej wśród uczniów.

Naszą placówkę reprezentowali uczniowie: Marzena Sabaj, Nikola Łukasiewicz i Bartosz Gołdyn.

Rywalizacja była bardzo wyrównana, nasi uczniowie zdobyli prawie komplet punktów z pytań historycznych i zajęli czwarte miejsce zespołowo.

Bardzo serdecznie gratulujemy.