Akcja #SzkołaPamięta – spotkanie z prezesem ziębickiego Koła Sybiraków

Nasza szkoła włączyła się w Akcję #SzkołaPamięta. Celem tej inicjatywy jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia. Kulminację tych aktywności zaplanowano na 25 października 2019 r. – ostatni piątek przed 1 listopada.

Pierwszą osobą zaproszoną na spotkanie z naszą młodzieżą był prezes ziębickiego Koła Sybiraków – p. Marianem Gwiazdowski. Przybliżył on naszym uczniom tragiczną historię zesłańców na Syberię i wspominał tych, którzy tam zostali na zawsze…