Wygraliśmy Grant na 8500 zł na realizację Projektu

Fantastyczna wiadomość! Wygraliśmy Grant na 8500zł! Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego “Sikorka” w Henrykowie napisało projekt “Henryków źródłem słowa polskiego”. Grant został przyznany w ramach Regionalnego Programu Grantowego “Równać Szanse” – największego programu wyrównywania szans w Polsce
Pomysłodawczyniami tego projektu były p. Bogusława Kołsut – dyrektor szkoły oraz p. Edyta Świdzińska – nauczyciel wspomagający.