Gminny Konkurs Języka Niemieckiego 2019

We wtorek (26.11) odbył się w Szkole Podstawowej w Henrykowie “Konkurs Języka Niemieckiego 2019” dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej.

W konkursie udział wzięło 15 uczestników: (5 uczniów z ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, 4 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach, 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie oraz jedna uczennica z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie.)

Konkurs przygotowany i przeprowadzony został przez nauczycielkę języka niemieckiego w Henrykowie – Panią Monikę Regner i był kolejnym z konkursów gminnych przeprowadzonych pod patronatem Burmistrza Ziębic oraz Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, których celem jest promocja uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

Podczas konkursu gościliśmy Pana Andrzeja Regnera – dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, który powitał przybyłą młodzież wraz z ich opiekunami, kierując podziękowania za chęci i udział w konkursie, oraz podkreślił jak ważną rolę w dzisiejszych czasach odgrywa nauka języków obcych, w tym języka niemieckiego.

Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, reakcji językowych oraz zagadnień gramatycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczony był czas – 90 minut.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie:

Pani Bogusława Kołsut – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
Pani Monika Regner – Przewodnicząca komisji konkursowej
Pan Radosław Banaszek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
Pani Kamila Kościarz – nauczycielka z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie.

Uczniów przygotowywali do konkursu:
Pani Aldona Gniewczyńska i Pan Radosław Banaszek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
Pani Dorota Karczewska – Szkoła podstawowa nr 4 w Ziębicach
Pani Kamila Kościarz z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Lubnowie
Pani Monika Regner oraz Pani Agata Przyszlakiewicz – Szkoła Podstawowa w Henrykowie.

Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowało Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, natomiast drobne upominki promujące Gminę Ziębice Wydział Funduszy Zewnętrznych, Rozwoju i Promocji oraz Szkoła Podstawowa w Henrykowie.

WYNIKI KONKURSU:
1. Klara Kocjan – 69,00 pkt. – SP Henryków
2. Małgorzata Obodiak – 64,00 pkt. – SP Henryków
3. Jagoda Kasprzyk – 55 pkt. SP Nr. 2 Ziebice oraz ex aequo Kamila Cholewa – SP Nr. 4 Ziębice

Gratulacje dla zwycięzców i liczymy na duże zainteresowanie uczniów w następnych edycjach konkursów z języka niemieckiego.

Nauczyciel języka niemieckiego
Monika Regner