Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Henrykowie serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom za zaangażowanie i udział w Ziębickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.