Paczka na kresy

Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z p. Magdaleną Masłowską-Wójtowicz przygotowali Paczkę na Kresy.