Oglądamy filmy o cyberprzemocy i bezpieczeństwie w internecie #BezpiecznyTydzień

W dniu czwartym II edycji Bezpiecznego Tygodnia nie było prelekcji zaproszonych gości. Odbyły się natomiast w poszczególnych klasach projekcje filmów dotyczących cyberprzemocy i bezpieczeństwa w internecie.