Zalecenia Ministra Edukacji Narodowej

Drodzy rodzice!
Informuję, że zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz w trosce o realizację podstawy programowej,

w dzienniku elektronicznym w zakładkach terminarz oraz zadania domowe będą umieszczane codziennie materiały do indywidualnej pracy z każdego przedmiotu.

Materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu będą sprawdzane  i oceniane przez nauczycieli. 
Przypominam, że czas który spędzacie teraz w domu to nie są ferie! Ten rodzaj pracy pozwoli Wam uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę.

Bogusława Kołsut – dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie