Makieta dawnej zagrody wiejskiej – technika #online

Makieta “rolnictwo dawniej” Konrad Malinowski 5b

Makieta dawnej zagrody wiejskiej.

W związku z zaistniałą sytuacją praca może być wykonywana samodzielnie.

Po wykonaniu makiety prosimy o wykonanie zdjęć oraz przesłanie ich na adres poczty: dag1003@wp.pl
lub dag10@wp.pl .
Prosimy o przechowanie makiety w domu. Zdjęcia makiety wraz z nazwiskiem i imieniem oraz klasą będą zamieszczone na szkolnej stronie internetowej.

Jeżeli rodzic dziecka nie wyraża zgody na publikację wymienionych danych dziecka to prosimy o wpisanie w treści wiadomości krótkiego zdania:

“Nie wyrażam zgody na podpisanie makiety nazwiskiem i imieniem mojego dziecka”.

W takiej sytuacji opublikujemy zdjęcia z podpisem: “Makietę wykonał uczeń klasy np. 6x”.

Pozdrawiam
Dariusz Gwiazdowski