Góra Grosza 2020

Samorząd uczniowski, którego opiekunami są opiekunowie: p. Ewa Zając i p. Dariusz Ziomek) wraz ze szkolnym klubem wolontariatu (opiekun: Magdalena Masłowska-Wójtowicz) zebrali 225,78 zł na “Górę Grosza”. 

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Henrykowie serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom za zaangażowanie i udział w Ziębickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.