Wigilia bez plastiku

Nasza szkoła  dołącza do Akcji #WigiliaBezPlastiku Pozbądźmy się plastikowych zastaw z wigilii klasowych. Zastąpić je można papierowymi lub własną zastawą przyniesioną z domu. #plasticisnotfantastic

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Henrykowie serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom za zaangażowanie i udział w Ziębickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.