GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

poniedziałek – 7.30 – 

wtorek – 7.30 – 

środa – 7.30 – 

czwartek – 7.30 – 

piątek – 7.30 –