HARMONOGRAM PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W HENRYKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIATEK
MONIKA REGNER

11.00- 13.00( 2 godz.)

8.00-10.00( 2 godz.)

9.00-13.00
(4 godz.)

9.00- 13.00
(4 godz.)

10.00-12.00( 2 godz.)13.00-14.00( 1 godz.)
MIŁOSZ SZOSTEK
8.55- 10.55( 2 godz.)12.00- 13.00( 1 godz.)9.00-12.00( 3 godz.)8.00- 12.00( 4 godz.)9.00- 10.00( 1 godz.)11.00- 12.00( 1 godz.)8.00-9.00( 1 godz.)10.00- 12.00( 2 godz.)