I. Marsz, marsz Sikorski nie zanuci już nikt
Nie powrócą Cię Polsce nasze gorzkie łzy.
Wróg ojczysty dom podpalił,
Tyś znak walki poniósł dalej
I broń mścicielom do rąk dał.
Skrzydła niosły Cię w przestworza,
Gdy runąłeś w otchłań morza
Hen u brytyjskiej twierdzy bram.

Ref.: O cześć Ci cześć, największy emigrancie,
Coś Polskę swą pożegnał tam na starcie.
Wielki tułaczu, w pyle swych dróg,
Jak my spłacimy Ci wieczny dług?

II. Wspomnijcie bracia, żywot wodza i śmierć.
I przekażcie swym dzieciom własny ból i gniew.
Huczą fale nad żołnierzem,
Jak nad tamtym co w Elsterze,
Powierzył święty honor nasz.
Duch wszedł między królów trumny,
Łzy otrzyjmy, bądźmy dumni,
Że Polska takich synów ma.

Ref.