Realizacja harmonogramu Kalendarza Roku Szkolnego zależna będzie od panującej w Polsce sytuacji epidemicznej oraz obowiązujących obostrzeń

Czynności

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

9 września 2022 r.

Dyrektor, Wicedyrektor,

Wychowawcy klas

 

2. Zimowa przerwa świąteczna.

23 -31 grudnia 2022 r.

 

 

3. Zakończenie I semestru.

20 stycznia 2023 r.

 

 

4. Ferie zimowe.

13 lutego – 26 lutego 2023 r.

 

 

5. Wiosenna przerwa świąteczna.

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

 

6. Próbne egzaminy.

Według terminarza.

 

 

7. Egzamin ósmoklasisty:

 

J. polski – 24.05.2023 r. (wtorek) godz. 9:00

Matematyka – 25.05.2023 r. (środa) godz. 9:00

Język obcy nowożytny – 26.05.2023 r. (czwartek) godz. 9:00

Dyrektor, wicedyrektor

 

8. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023.

23 czerwca 2023 r.

Dyrektor, wicedyrektor

 

9. Ferie letnie.

26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

 

 

II. SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebrania z rodzicami.

– wrzesień 2022r.,

– styczeń 2023 r.,

– kwiecień 2023 r.,

Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

W zależności od sytuacji epidemicznej.

 

2. Dni Otwarte Szkoły.

– 25 listopada 2022 r.,

– 18 maja 2023 r.

Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

W zależności od sytuacji epidemicznej.

 

III. POSIEDZENIA RADY
PEDAGOGICZNEJ

1. Rady plenarne.

– styczeń 2023 r.,

– czerwiec 2023 r.,

– sierpień 2023r.

Dyrektor szkoły.

 

2. Rady klasyfikacyjne.

– styczeń 2023 r.,

– czerwiec 2023 r.,

Dyrektor szkoły.

 

3. Rady szkoleniowe.

Według potrzeb.

Dyrektor szkoły.

 

4. Rady nadzwyczajne

Według potrzeb.

Dyrektor szkoły.

 

IV. SPOTKANIA DYREKCJI Z
SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

1. Ogólne.

Raz na semestr.

Dyrekcja.

W zależności od sytuacji epidemicznej.

V. APELE OGÓLNOSZKOLNE,
IMPREZY SZKOLNE.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023.

01 września 2022 r.

Dyrekcja,

U. Knychas
M. Masłowska – Wójtowicz
G. Łojowski
Samorząd Uczniowski

 

2. Narodowe czytanie

.

4 września 2022 r.

„Ballady i romanse”
I. Kwiatkowska – Rurańska,
J. Stepkiewicz- Sieszeń,
B. Chorążyczewska,
E. Płonka – Cichowska,
M. Regner,
G. Łojowski,
E. Zając,
M. Sobecka – Szewczyk

 

3. Międzynarodowy Dzień Kropki15 września 2022 r.Samorząd Uczniowski
E. Zając
I. Kwiatkowska- Rurańska
A. Grochala- Kopeć
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawcy świetlicy

4. Dzień Samorządności, wybory do
Samorządu Uczniowskiego, Dzień Patrona Szkoły.

30 września 2022 r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

E. Zając
I. Kwiatkowska- Rurańska
E. Świdzińska

 

5. Dzień Patrona Szkoły – apel

2 października 2022 r.

M. Regner
E. Zając
I. Węglewska
G. Obodiak

 

6. Dzień Tabliczki Mnożenia7 października 2022 r.K. Lach- Wołoszyn
E. Gustowska
U. Kłopocka
E. Bafia
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawcy świetlicy
7. Dzień Edukacji Narodowej – apel14 października 2022 r. (apel 13.10.2022 r.)U. Knychas
K. Lach –Wołoszyn
G. Łojowski
J. Chwedeczko

8. Święto Niepodległości

11 listopada 2022 r. (apel 10.11.2022 r.)

J. Stepkiewicz- Sierszeń
I. Kwiatkowska- Rurańska
J. Chwedeczko
B. Chorażyczewska

 

9. Henrykowski Dzień Praw Człowieka.

10 grudnia 2022 r.

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka, Szkolny
Koordynator ds. Bezpieczeństwa.

Pedagog

 

10. Święta Bożego Narodzenia.

22 grudnia 2022 r.

M. Sobecka – Szeczyk
L. Smela- Mucha
M. Karpińska
A. Obrzud
A. Grenz
J. Chwedeczko

 

11. Dzień Babci i Dziadka.

20 stycznia 2023 r.

Wychowawcy klas 1-3 oraz nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 

12. Podsumowanie I semestru.

27 stycznia 2023 r.

 

 

13. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego21 lutego 2023
( 27.02.2023)
B. Chorażyczewska,
J. Stepkiewicz- Sierszeń
I. Kwiatkowska- Rurańska
E. Płonka- Cichowska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
14. Tydzień bezpieczeństwa27 lutego- 3 marca  2023 r.Pedagog
Koordynator bezpieczeństwa
Rzecznik Praw Ucznia
M. Masłowska- Wójtowicz
D. Garbacz
15. UROCZYSTOŚĆ GMINNA – Dzień Kobietmarzec 2023G. Łojowski
B. Chorążyczewska
U. Knychas
K. Lach- Wołoszyn
I. Kwiatkowska- Rurańska
16. Dzień Liczby Pi14 marca 2023 r. K. Lach- Wołoszyn
E. Gustowska
E. Bafia
D. Gwiazdowski
E. Świdzińska
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
Wychowawcy świetlicy

17. Pierwszy Dzień Wiosny

/ Dzień kolorowych skarpetek

21 marca 2023 r.

Nauczyciele języków obcych
Samorząd uczniowski
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

 

18. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu 20232 kwietnia 2023 r.A. Bomba
E. Bafia
A. Obrzud
E. Zając
I. Węglewska
Samorząd Uczniowski,
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
19. Rekolekcje szkolne kwiecień 2023A. Grenz
M. Mekwiński
W. Kubisiak

20. Święta Wielkanocne.

4 kwietnia 2023 r.

B. Jędrak
R. Gołębiowska
L. Lisek
M. Mekwiński
J. Chwedeczko

 

21. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich –projekt „Nasz ulubiony bohater literacki”.23 kwietnia 2023
(24.04.2023)
I. Kwiatkowska- Rurańska
B. Chorążyczewska
J.Stepkiewicz- Sierszeń
E. Płonka- Cichowska
A. Grochala – Kopeć
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

22. Święto Konstytucji 3 Maja.

03 maja 2023 r. (apel 04.05.2023 r.)

G. Łojowski
B. Chorażyczewska
M. Regner
J. Stepkiewicz-Sierszeń
J. Chwedeczko

 

23. Tydzień bibliotek8 maja – 15 maja 2023 r.A. Grochala- Kopeć
Wszyscy nauczyciele

24. Dzień Rodziny

czerwiec 2023 r.

Wychowawcy klas 1-3 oraz nauczyciele współorganizujący proces kształcenia

 

25. Dzień Dziecka .

1 czerwca 2023 r.

Samorząd Uczniowski
Nauczyciele wychowania fizycznego
Nauczyciele wychowawcy

 

26. Apel pożegnalnych klas ósmych

22 czerwca 2023 r.

K. Lach- Wołoszyn
U. Knychas
M. Masłowska – Wójtowicz
E.Świdzińska
J. Chwedeczko

 

27. Apel na zakończenie roku szkolnego .

23 czerwca 2023 r.

Dyrekcja
Samorząd Uczniowski
G. Obodiak
B. Chorążyczewska

 

 

VI. AKCJE EKOLOGICZNE.

1. Akcja Sprzątania Świata

Według terminarza

Wychowawcy klas,

 

2. Dzień Ziemi połączony z Dniem Leśnika

21 kwietnia 2023 r.

M. Masłowska- Wójtowicz
L. Smela- Mucha
M. Sobecka- Szewczyk
D. Garbacz

 

VII. Konkursy, olimpiady, wycieczki

1. Olimpiady i konkursy
szkolne.

według terminarza

Wszyscy nauczyciele.

 

2. Rozgrywki sportowe.

według

harmonogramu

Nauczyciele wychowania fizycznego.

 

3. Wycieczki i imprezy
turystyczne.

według harmonogramu

Wszyscy nauczyciele.

 

4. Wystawy twórczości artystycznej.

cały rok

Niski parter- wychowawcy świetlicy szkolnej i nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej;
I i II piętro-                           I. Kwiatkowska- Rurańska, E. Zając, A. Bomba

 

5. Badania lekarskie
i szczepienia.

według kalendarza

Pielęgniarz szkolny.

 

6. Egzamin na kartę rowerową.

maj – czerwiec 2023 r.

D. Gwiazdowski
D. Garbacz

 

7. Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

18.11.2022 r.

M. Regner

8. Gminny Konkurs Prawa Człowieka, dziecka- potrzebą współczesnego świata

 

09.12.2022 r.

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka
Szkolny Koordynator do spraw Bezpieczeństwa
Pedagog

9. Gminny Konkurs Bezpiecznie poruszam się po drodze

 

14.04.2023

r.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej
B. Jędrak
M. Karpińska
R. Gołębiowska