KALENDARZ SZKOLNY 2018/2019

Czynności

Termin

Osoby odpowiedzialne

Uwagi

I. ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

3 września 2018 r.

Dyrektor, wicedyrektor

M.
Regner, A. Banaś, J. Chwedeczko,
G. Łojowski

 

2. Zimowa przerwa świąteczna.

23 -31 grudnia 2018 r.

 

 

3. Zakończenie I semestru.

11 stycznia 2019 r.

 

 

4. Ferie zimowe.

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

 

 

5. Wiosenna przerwa świąteczna.

18- 23 kwietnia 2019 r.

 

 

6. Próbne egzaminy.

Według terminarza.

 

 

7. Egzamin gimnazjalny :

– część humanistyczna,

– część matematyczno- przyrodnicza,

– część językowa.

1. Część humanistyczna- 10 kwietnia 2019
r.
( środa) z zakresu historii i wiedzy o
społeczeństwie- godzina 9:00;

z zakresu języka polskiego – godzina 11:00.

2. Część matematyczno- przyrodnicza-
11 kwietnia 2019 r. ( czwartek) z zakresu przedmiotów
przyrodniczych – godzina 9:00;

z zakresu matematyki – godzina 11:00.

3. Język obcy- nowożytny- 12 kwietnia 2019
r.
( piątek) na poziomie podstawowym – godzina 9:00; na
poziomie rozszerzonym godzina 11 :00

Dyrektor, wicedyrektor

 

8. Egzamin ósmoklasisty :

– język polski,

– matematyka,

– język obcy- nowożytny.

1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r. (
poniedziałek)- godzina 9:00.

2. Matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (
wtorek)- godzina 9:00.

3. Język obcy- nowożytny- 17 kwietnia 2019
r.
( środa )godzina 9:00.

Dyrektor, wicedyrektor

 

9. Zakończenie roku szkolnego 2018/2019.

21 czerwca 2019 r.

Dyrektor, wicedyrektor

 

10. Ferie letnie.

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

 

II. SPOTKANIA Z RODZICAMI

1. Zebrania z rodzicami.

– wrzesień 2018r.,

– styczeń 2019 r.,

– kwiecień 2019 r.,

Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

 

2. Dni Otwarte Szkoły.

– 29 listopada 2018 r.,

– 9 maja 2019 r.

Dyrekcja, wychowawcy klas, nauczyciele

 

III. POSIEDZENIA RADY
PEDAGOGICZNEJ

1. Rady plenarne.

– styczeń 2019 r.,

– czerwiec 2019 r.,

– sierpień 2019 r.

Dyrektor szkoły.

 

2. Rady klasyfikacyjne.

– styczeń 2019 r.,

– czerwiec 2019 r.,

Dyrektor szkoły.

 

3. Rady szkoleniowe.

Według potrzeb.

Dyrektor szkoły.

 

4. Rady nadzwyczajne

Według potrzeb.

Dyrektor szkoły.

 

IV. SPOTKANIA DYREKCJI Z
SAMORZĄDEM UCZNIOWSKIM

1. Ogólne.

Raz na semestr.

Dyrekcja.

 

V. APELE OGÓLNOSZKOLNE,
IMPREZY SZKOLNE.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

03 września 2018 r.

M. Regner, A.
Banaś, J. Chwedeczko,
G. Łojowski

 

2. Narodowe czytanie- „Przedwiośnie”.

10 września 2018 r.

Biblioteka , nauczyciele języka polskiego

G. Łojowski, M. Szostek,
M. Regner

 

3. Dzień Samorządności, wybory do
Samorządu Uczniowskiego, Dzień Patrona Szkoły.

28 września 2018 r.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego.

D. Ziomek J.
Rejnowska

 

4. Ślubowanie klas pierwszych.

do 20 październik 2018 r.

Wychowawcy klas pierwszych

L. Lisek, M.
Karpińska

 

5. Dzień Edukacji Narodowej.

12 października 2018 r.

A. Banaś, G.
Łojowski, U. Knychas, M.
Masłowska- Wójtowicz A. Bomba,
M. Regner, E.
Płonka- Cichowska J. Chwedeczko

 

6. Święto Niepodległości

09 listopada 2018 r.

A. Banaś, G.
Łojowski, U. Knychas, M.
Masłowska- Wójtowicz A. Bomba,
M. Regner, E.
Płonka- Cichowska J. Chwedeczko

 

7. Henrykowski Dzień Praw Człowieka.

10 grudnia 2018 r.

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka, Szkolny
Koordynator ds. Bezpieczeństwa.

 

8. Święta Bożego Narodzenia.

21 grudnia 2018 r.

R. Gołębiowska, U. Szylar,
K. Glinkowska

 

9. Dzień Babci i Dziadka.

styczeń 2019 r.

Wychowawcy klas 1-3

 

10. Podsumowanie I semestru.

11 stycznia 2019 r.

 

 

11. Pierwszy Dzień Wiosny.

21marzec 2019 r.

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy Klas.
D. Ziomek

 

12. Święta Wielkanocne.

17 kwietnia 2019 r.

E. Gustowska, J. Rejnowska,
J. Stepkiewicz- Sierszeń,
A. Przyszlakiewicz

 

13. Święto Konstytucji 3 Maja.

30 kwietnia 2019 r,

J. Czarnecka , B. Kołsut,
U. Kłopocka

 

14. Dzień Rodziny

czerwiec 2019 r.

Wychowawcy klas 1-3

 

15. Dzień Dziecka .

31 maja 2019 r.

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas.

D. Ziomek

 

16. Apel pożegnalnych klas ósmych
i trzeciej gimnazjum.

20 czerwca 2019 r.

Wychowawca klasy 8 ab i III a.

J. Czarnecka, B.
Kołsut, J.Stepkiewicz- Sierszeń

 

17. Zakończenie roku szkolnego .

21 czerwca 2019 r.

Dyrekcja

Samorząd Uczniowski.

 

 

18. Zabawa andrzejkowa.

listopad 2018 r.

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas.

 

19. Zabawa karnawałowa.

styczeń 2019 r.

Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas.

 

VI. AKCJE EKOLOGICZNE.

1. Akcja Sprzątania Świata – „Akcja-
Segregacja”.

21 września 2018 r.

Wychowawcy klas, Samorząd Uczniowski,
nauczyciele biologii , przyrody

 

2. Dzień Ziemi.

22 kwietnia 2019 r.

J. Rejnowska, E.
Gustowska, A. Przyszlakiewicz

 

3. Olimpiady i konkursy
szkolne.

według terminarza

Wszyscy nauczyciele.

 

4. Rozgrywki sportowe.

według terminarza

Nauczyciele wychowania fizycznego.

 

5. Wycieczki i imprezy
turystyczne.

według harmonogramu

Wszyscy nauczyciele.

 

6. Wystawy twórczości artystycznej.

cały rok

Nauczyciel plastyki, wychowawcy świetlicy
szkolnej, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.

 

7. Badania lekarskie
i szczepienia.

według kalendarza

Pielęgniarz szkolny.

 

8. Egzamin na kartę rowerową.

kwiecień -maj 2019 r.

 

 

9. Konkursy gminne.

Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

listopad 2018 r.

M. Regner, A.
Przyszlakiewicz

Nauczyciele języka niemieckiego.

 

 

Prawa człowieka , dziecka – potrzebą
współczesnego świata
.

grudzień 2018 r.

Szkolny Rzecznik Praw Dziecka, Szkolny
Koordynator ds. Bezpieczeństwa.

 

 

Bezpiecznie poruszam się po drodze.

marzec 2019 r.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.