Dyrektor Szkoły
mgr Bogusława Kołsut


Wicedyrektor
mgr Urszula Kłopocka


Wicedyrektor
mgr Joanna Czarnecka