Dyrektor Szkoły
mgr Bogusława Kołsut


 

Wicedyrektor
mgr Joanna Czarnecka