Opiekunowie SU 
mgr inż. Joanna Rejnowska
mgr Dariusz Ziomek


Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

PRZEWODNICZĄCY – Małgorzata Obodiak (7b)
ZASTĘPCA – Martyna Chomątowska (8b)
SKARBNIK – Paulina Stępień (IIIa gim)

C Z Ł O N K O W I E :

Klara Kocjan (8b)
Małgorzata Jaszczyszyn (IIIa gim)
Martyna Korol (8b)
Malwina Hawel (8a)
Karolina Korol (4a)
Oliwia Dąbek (4b)
Zofia Cierpisz (4b)
Julia Samołuk (4b)
Julia Rakus (5c)