Opiekunowie SU 
mgr inż. Joanna Rejnowska
mgr Dariusz Ziomek


Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

PRZEWODNICZĄCY – 
ZASTĘPCA – 
SKARBNIK – 

C Z Ł O N K O W I E :