GABINET HIGIENY SZKOLNEJ:

 

Pielęgniarz: Pan Ryszard Górski

 

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 13:00