Konto Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Henrykowie

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Numer konta: 

13 9588 0004 0001 0025 2000 0010