Pracę sekretariatu koordynuje: Pani Marta Żukowska

tel.  74 8 105 020

 

Sekretariat szkoły jest czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00

Zadania realizowane przez sekretariat:
– Przyjmowanie interesantów i udzielanie informacji
– Wykonywanie czynności kancelaryjno-biurowych
– Prowadzenie spraw kadrowych
– Pośrednictwo w kontaktach dyrektor-pracownicy
– Prowadzenie korespondencji
– Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły i wynikających ze spraw bieżących