RADA RODZICÓW 2018/2019

 

PREZYDIUM

URSZULA OBODIAK – PRZEWODNICZĄCA 
BEATA CHAŁUPA – ZASTĘPCA
JOLANTA KOROL – SEKRETARZ
ELWIRA WIEWIÓRA – SKARBNIK

KOMISJA REWIZYJNA

 

 

KOMISJA SKRUTACYJNA

 

 

CZŁONKOWIE