Rada Rodziców 2018/2019

PREZYDIUM

URSZULA OBODIAK – PRZEWODNICZĄCA (KL. 2 A)
BEATA CHAŁUPA – ZASTĘPCA (KL. 4 A)
ELWIRA WIEWIÓRA – SKARBNIK (KL.6 A)
JOLANTA KOROL – SEKRETARZ (KL. 8 B)
KATARZYNA BANASIK – (KL. 6 B)
JAN TRACZ (KL. 8 A )
MONIKA KLOWCZYŃSKA (KL. 1 B)


KOMISJA REWIZYJNA

BARBARA SZUSZKIEWICZ – PRZEWODNICZĄCA  (KL.7 B) 
DOROTA GOŁĘBIOWSKA (KL.5 A)
SYLWIA GRUDZIEŃ (KL.2 B)


KOMISJA SKRUTACYJNA

EWA WESOŁY (KL. 7 A)
KATARZYNA CHMIELEWSKA (KL. 5 C)


CZŁONKOWIE

JOANNA SOKOŁOWSKA  (KL. 1 A )
MARZENA WITOS  (KL. 3 A)
MARTA CIERPISZ (KL. 4 B)
ANNA KOSTECKA (KL. 4C)
KAZIMIERZ BRASZKA (KL. 5 B)
KAROLINA STĘPIEŃ (KL. III A)