Egzamin klas ósmych

INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW TERMINY I ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2020/2021   W szkołach dla dzieci i młodzieży, w których nauka kończy się w semestrze …