Dostaliśmy aż 4 dotacje na działania naszego Stowarzyszenia

Ogłoszenie wyników  OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z programu współpracy Gmina Ziębice z organizacjami pozarządowymi w roku 2022