Przywozy i odwozy autobusów szkolnych od 01.09.2022 r.


PRZYWOZY

p. R. Kułach 
Ziębice GCEiS – 6:25 Bożnowice- 6:50 Nowina- 6:55 Jasienica – 7:00 Skalice -7:05 Stacja PKP Henryków- 7:10 SP Henryków- 7:20
p. P. Korman
Ziębice – 7:15 Kalinowice Górne ( 2 przystanki) – 7 :20 i 7:25 Nowy Dwór- 7:35 SP Henryków- 7:45p.  W. Sobecki 
Czerńczyce- 7:00 Krzelków- 7:10 SP Henryków- 7:20

p. R. Kułach 
Wigańcice – 7:45 Kalinowice Dolne ( I część )-7:55 SP Henryków- 8:05

p. P. Korman
Wadochowice- 7:55 Brukalice- 8:00 SP Henryków- 8:05 \
p. W. Sobecki 
Witostowice- 7:45 Raczyce – 7:55 PP Wadochowice- 7:55SP Henryków- 8:05


ODWOZY

p. W. Sobecki 
SP Henryków- 13:00 Krzelków-  13:10 Czerńczyce- 13:25 SP Henryków- 13:40


p. R. Kułach
SP Henryków- 13:00 Nowy Dwór- 13:05 Kalinowice Górne- 13:15 Kalinowice Dolne – 13:20 Wigańcice- 13:30 SP Henryków- 13:45

p. P. Korman
SP Henryków- 13:00 Stacja PKP- 13:03 Brukalice- 13:05 Wadochowice- 13:15 Raczyce- 13:25 Witostowice-13:35 Skalice- 13:45 Jasienica- 13:50 Nowina-13:55 Bożnowice-14:00 SP Henryków- 14:10
p. W. Sobecki
SP Henryków- 13:50 PP Henryków- 13:55 Krzelków-  14:05 Czerńczyce- 14:20 SP Henryków- 14:35


 

p. R. Kułach
SP Henryków- 13:50 Nowy Dwór- 13:55 Kalinowice Górne- 14:05 Kalinowice Dolne- 14:10 Wigańcice- 14:20 Bożnowice – 14:30 Jasienica- 14:35 Skalice- 14:40 Raczyce- 14:45 Witostowice- 14:55 Wadochowice- 15:05 SP Henryków – 15:10

p. W. Sobecki
SP Henryków- 14:40 Krzelków-  14:50 Czerńczyce- 15:00 SP Henryków- 15:15
p. R. Kułach
SP Henryków- 15:10 Brukalice- 15:15 Wadochowice- 15:20 Raczyce- 15:25 Witostowice- 15:30 PKP Henryków- 15:40 Skalice- 15:45 Jasienica- 15:55 Nowina- 16:00 Bożnowice-16:05 GCEiS Ziębice- 16:10

p. W. Sobecki
SP Henryków- 15:15 Nowy Dwór- 15:20 Kalinowice Górne- 15:25 Kalinowice Dolne – 15:30 Wigańcice- 15:40
SP Henryków 15:50