Gminny Konkurs Języka Niemieckiego

Dnia 7. listopada 2018 r. odbył się w Szkole Podstawowej w Henrykowie “Konkurs Języka Niemieckiego 2018 dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klasy VII i VIII z terenu Gminy Ziębice”.
W konkursie udział wzięło 12 uczestników: (5 uczniów z klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach, 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach oraz 5 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Henrykowie.)

Konkurs przygotowany i przeprowadzony został przez nauczycielkę języka niemieckiego w Henrykowie – Panią Monikę Regner i był kolejnym z konkursów gminnych przeprowadzonych pod patronatem Burmistrza Ziębic oraz Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, których celem jest promocja uzdolnionych uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy.

Podczas konkursu uczniowie musieli wykazać się znajomością języka niemieckiego w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, reakcji językowych oraz zagadnień gramatycznych. Na rozwiązanie testu przeznaczony był czas – 90 minut. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwała komisja w składzie:

Pani Bogusława Kołsut– Dyrektor Szkoły Podstawowej w Henrykowie
Pani Monika Regner (Przewodnicząca komisji konkursowej)
Pan Radosław Banaszek – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 w Ziębicach
Pani Dorota Karczewska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ziębicach

Uczniów przygotowywali do konkursu:
Pani Aldona Gniewczyńska i Pan Radosław Banaszek – Szkoła Podstawowa nr 2 w Ziębicach
Pani Dorota Karczewska – Szkoła podstawowa nr 4 w Ziębicach
Pani Monika Regner i Pani Agata Przyszlakiewicz – Szkoła Podstawowa w Henrykowie

Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowało Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach.

WYNIKI KONKURSU:

1. JAN MÜLLER – SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W ZIĘBICACH – 65,45 pkt.
2. OLIWIA JASIŃSKA – SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE – 46,75 pkt.
3. JADWIGA TOMASZEWSKA – SZKOŁA PODSTAWOWA W HENRYKOWIE– 45,75 PKT

Gratulacje dla zwycięzców i liczymy na duże zainteresowanie uczniów w następnych edycjach konkursów z języka niemieckiego.

Nauczyciel języka niemieckiego
Monika Regner