Zarządzenie Burmistrza Ziębic ws. terminów rekrutacji do szkół – wymagane potwierdzenie

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Ziębic, rodzice dzieci przyjętych do klasy 1 w roku szkolnym 2019/2020 zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia, które należy dokonać do 15.03.2019 r. w sekretariacie szkoły.

Potwierdzenie woli rodzica kandydata zakwalifikowanego do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Henrykowie.
(do pobrania i wydrukowania)

Zarządzenie Burmistrza Ziębic ws. terminów rekrutacji do szkół