KOMUNIKAT dotyczący strajku szkół i przedszkoli w Gminie Ziębice

Komunikat Urzędu Miasta i Gminy Ziębice

Informujemy, że w związku z zapowiadanym od 8 kwietnia 2019 r. strajkiem oświaty we wszystkich szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ziębice, zapewnione będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, dla których rodzice nie są w stanie zapewnić w tych dniach opieki w domu.

Opieka będzie zapewniona w godzinach funkcjonowania w następujących placówkach:

– w Przedszkolu na Orlej Polanie w Ziębicach,
– w Przedszkolu Miejskim w Ziębicach ul. Klasztorna,
– w Zespole Szkół i Przedszkoli w Niedźwiedziu (dzieci z przedszkoli w Pomianowie Dolnym i Starczówku muszą być dowiezione przez rodziców/opiekunów do Niedźwiedzia),
– w Szkole Podstawowej nr 4 w Ziębicach (zajęcia w sali gimnastycznej i zajęcia świetlicowe),

– w Szkole Podstawowej nr 2 w Ziębicach (zajęcia świetlicowe w dwóch obiektach ul. Spacerowa i pl. Wolności),

– w Szkole Podstawowej w Henrykowie.

– w Przedszkolu Publicznym w Henrykowie w poniedziałek 8 kwietnia zajęcia będą zorganizowane w obiekcie przedszkola, natomiast od wtorku gmina zajęcia będzie organizowała w innych miejscach (dzieci z punktów przedszkolnych z Krzelkowa i Wadochowic muszą być dowiezione przez rodziców/opiekunów do Przedszkola w Henrykowie).

W przypadku podjęcia strajku przez wszystkich nauczycieli w danej placówce oświatowej, a także w czasie sprawdzianu w klasie 8 i egzaminu gimnazjalnego dzieci będą miały zapewnioną opiekę podczas zajęć zorganizowanych przez następujące instytucje gminne:

Ziębickie Centrum Kultury, Gminne Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach, Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Ziębicach.

Informujemy również, że w dni powszednie zapewniona jest opieka na orliku w Ziębicach w godzinach od 8.15 do 13.00.

Autobusy szkolne w okresie strajku będą kursowały zgodnie z ustalonym rozkładem jazdy. W razie potrzeby dowiozą także dzieci na zajęcia do Ziębic.

W sytuacji przedłużającego się strajku, informacje będą przekazywane na bieżąco.

Dla dzieci pozostających pod opieką rodziców/opiekunów ofertę zajęć w odrębnym komunikacie zaprezentuje Ziębickie Centrum Kultury.

 Burmistrz Ziębic oraz Dyrektor Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach