Egzamin Gimnazjalny odbędzie się planowo!

Informacja dla Gimnazjalistów i ich Rodziców. Egzamin Gimnazjalny odbędzie się w naszej szkole  wg harmonogramu. Rozkłady szkolnych autobusów nie ulegają zmianie – wg ustalonego 4.03.2019 planu (9.04 był wyjątek).