Jarmark Wielkanocny – podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Henrykowie dziękuje wszystkim za zaangażowanie w przygotowanie Jarmarku Wielkanocnego.
W szczególności dziękujemy naszym uczniom i ich rodzicom.