Skrzynka Bezpieczeństwa w szkole

Od dziś w szkolefunkcjonuje „Skrzynka Bezpieczeństwa” do której można wrzucać anonimowe informacje odnośnie kwestii bezpieczeństwa w naszej szkole. (Zgodnie z wytycznymi Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu)