Rekrutacja do klasy pierwszej

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w Szkole Podstawowej w Henrykowie na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej:

przyjęto 27 kandydatów
nie przyjęto 0 kandydatów.