Zwrot książek do biblioteki szkolnej

WSZYSTKICH UCZNIÓW PROSIMY O ZWROT WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK ORAZ PODRĘCZNIKÓW.
KSIĄŻKI I PODRĘCZNIKI – ODBIÓR 
SALA ŚWIETLICY SZKOLNEJ Z OSOBNYM WEJŚCIEM OD STRONY BRAMY WJAZDOWEJ NA BOISKO SZKOLNE

Książki i podręczniki:

w dniach 08.06- 23.06.2020 r.                                                                                                                            w godz. 9.00-14.00

według następującego planu:                                                                                                                 kl. 1ab – 08.06.2020 r. ( poniedziałek)                                                                                                      kl. 2 ab- 09.06.2020 r. ( wtorek)                                                                                                                     kl. 3 ab- 10.06.2020 r. ( środa)                                                                                                                   kl. 5abc- 15.06.2020 r. (poniedziałek)                                                                                                 kl. 8ab- 19.06.2020 r. ( piątek)                                                                                                              kl. 6abc- 22.06.2020 r. ( poniedziałek)                                                                                                 kl.4a, 7ab- 23.06.2020 r. ( wtorek)

Komplet podręczników i książek dziecka powinien być zapakowany w pudełko, opatrzone kartką z napisem : imię i nazwisko dziecka, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email oraz z datą zwrotu.

Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza.

Książki wraz z podpisaną kartą informacyjną (imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email) zostają zapakowane do folii ochronnej; następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym pomieszczeniu.

Po ustaleniu terminu spotkania nauczyciel bibliotekarz wraz z wychowawcą przeznacza 10-15 min na każdego ucznia np. zgodnie z numerem ucznia w dzienniku.

Uwaga!

 W przypadku zgubienia/zniszczenia/zalania podręcznika uczeń powinien mieć ze sobą odkupiony podręcznik
(w przypadku zniszczenia/zalania winien okazać również stary).

W trakcie zwrotu książek należy zachować zasady bezpieczeństwa
(zachowanie zalecanego dystansu, maseczka i rękawiczki).