Zajęcia pozalekcyjne – rok szkolny 2020-21

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

ZAJĘCIA Z ORGANU PROWADZĄCEGO

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodzaj zajęć obowiązkowych finansowanych przez organ prowadzący Liczba godzin tygodniowa Nauczyciel prowadzący Termin

(dzień tygodnia , godzina)

Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 1 Renata 

Gołębiowska

Środa 12:00-12:45
Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 1 Urszula                    Knychas Środa 13:50-14:35
Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 1 Urszula                       Knychas Piątek 7:15- 8:00
Zajęcia korekcyjno -kompensacyjne 1 Urszula Knychas Poniedziałek 7:15- 8:00
Zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze 

1 Lucyna

 Smela- Mucha

Wtorek 12:00-12:45
Zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze- matematyka

1 Dariusz

 Gwiazdowski

Środa 7:20- 8.05
Zajęcia 

dydaktyczno-

wyrównawcze

język polski

1 Beata 

Chorążyczewska

Środa 7:15 -8:00
Logopedia 2 Beata 

Jędrak

Wtorek 11:45-13:15
Gimnastyka korekcyjna 2 Dariusz 

Ziomek

 

KOŁA PRZEDMIOTOWE

(GODZINY DO DYSPOZYCJI DYREKTORA)

ROK SZKOLNY 2020/2021

Rodzaj zajęć  Liczba godzin tygodniowa Nauczyciel prowadzący Termin

(dzień tygodnia , godzina)

Koło języka angielskiego  1 Agnieszka Banaś Czwartek 7:15- 8:00
Koło matematyczne

Koło polonistyczne

1 Krystyna Glinkowska Poniedziałek 12:00-12:45
Koło matematyczne

Koło polonistyczne

1 Renata Gołębiowska Wtorek 12:00- 12:45
Koło matematyczne 1 Elżbieta Gustowska Wtorek 13:00- 13:45
Koło matematyczne

Koło polonistyczne

1 Beata Jędrak Piątek 12:00-12:45
Koło matematyczne

Koło polonistyczne

2 Marta Karpińska Poniedziałek 12:00-12:45

Wtorek 12:00-12:45

Koło matematyczne 1 Katarzyna Lach – Wołoszyn Piątek 13.00-13:45
Koło matematyczno-fizyczne 1 Katarzyna Lach – Wołoszyn Wtorek 7:15- 8:00
Koło matematyczne

Koło polonistyczne

2 Lidia Lisek Poniedziałek 12:00- 12:45

Wtorek 12:00-12:45

Koło biologiczne  1 Magdalena Masłowska – Wójtowicz Wtorek 13:50- 14:35
Koło artystyczne 1 Iwona Kwiatkowska- Rurańska Poniedziałek 13:50- 14:35
Koło chemiczne 1 Joanna Rejnowska Poniedziałek 7:15- 8:00
Koło polonistyczne 1 Joanna Stepkiewcz- Sierszeń Czwartek 7:20- 8:05

 

Koło matematyczne

Koło polonistyczne

1

Lucyna Smela- Mucha

Poniedziałek 12:00-12:45

Koło geograficzne

1

Grzegorz Łojowski

Poniedziałek 13:50-14:35