Wybory do Samorządu Uczniowskiego

W dniu 30.IX.2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Nowego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. Uczennice klasy 7c pod kierunkiem p. G. Łojowskiego przygotowały część artystyczną  o tematyce historycznej, o patronie naszej szkoły gen. Władysłąwie Sikorskim. W drugiej części uczniowie klas 4-8 wzięli udział w szkolnych wyborach, głosując na kartach wyborczych na swoich kandydatów, którzy będą reprezentantami nowego samorządu szkolnego , działającego w tym roku szkolnym.

Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja w składzie : Dariusz Ziomek, Ewa Zając , Agnieszka Banaś i trójka uczennic  z klas siódmych. Wyniki wyborów poznamy w najbliższych dniach.

Na podstawue relacji DZ.