Od wtorku 27.10 nauka hybrydowa

W poniedziałek 26.10.2020r wszystkie klasy Szkoły Podstawowej im. gen. Wł. Sikorskiego w Henrykowie realizują nauczanie zdalne zgodnie z pozytywną decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śląskich. 

Od dnia 27.10.2020.r do 08.11.2020 r. decyzją MEN zajęcia zdalne będą realizowane dla uczniów klas IV- VIII.

Klasy I- III pracują w trybie stacjonarnym.

Dalsze informacje odnoście pracy szkoły będą podawane na bieżąco w dzienniku elektronicznym.