Informacja na temat organizowania w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 roku, dodatkowych zajęć dla uczniów z klas IV – VIII

Informacja na temat organizowania w okresie od 2 września 2021 do 22 grudnia 2021 roku, dodatkowych zajęć dla uczniów z klas IV – VIII, wspomagających uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szanowni Rodzice i Uczniowie !!!

Informujemy, że od dnia 02.09.2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r. będą zorganizowane dodatkowe, wspomagające zajęcia dla chętnych uczniów.  Warunkiem koniecznym uruchomienia tego rodzaju zajęć było złożenie przez rodziców pisemnej deklaracji uczestnictwa ucznia (pod koniec roku szkolnego 2020/2021). Zajęcia będą miały na celu wspomaganie uczniów w opanowaniu oraz utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Harmonogram zajęć dostępny w dzienniku elektronicznym.