Pismo PPIS ws. reżimu sanitarnego

List z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ząbkowicach Śl.

Oświata Zdrowotna w związku z narastającą liczbą zachorowań w placówkach oświatowych w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluje o dalsze stosowanie się do zaleceń z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021 poz. 861) a także wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie przestrzegania podstawowych zasad sanitarnych i higienicznych, o przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych zarówno w miejscu pracy, jak i w życiu codziennym, a zwłaszcza: zachowanie odpowiedniego dystansu w codziennych kontaktach, zakładanie maseczek, a także częste mycie i dezynfekowanie rąk.


Pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich z dnia 26.10.2021 r. w sprawie przestrzegania reżimu sanitarnego w placówkach oświatowych oraz opiekuńczo wychowawczych.