Zapisy na obiady

SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że zapisu  ucznia na obiady w stołówce szkolnej należy dokonać poprzez  wypełnienie i złożenie w szkole ( skrzynka na budynku szkoły)  karty zgłoszenia ucznia na obiady.

Karta do pobrania w załączniku.

Wysokość miesięcznej opłaty:                                                                                                                        
– obiad pełny uczniowie – 4,00 zł x ilość dni

Kontakt telefoniczny do intendenta szkoły 723 629 639

Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, w którym następuje korzystanie z posiłków na konto Gminnego Centrum Edukacji i Sportu w Ziębicach:
57 9588 0004 0000 5597 2000 0150 , wpisując imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc, za który dokonuje się płatności.

W razie choroby dziecka lub innej usprawiedliwionej nieobecności w szkole dokonuje się odpisu, pod warunkiem zgłoszenia faktu nieobecności telefonicznie (nr tel. 74 8 105 020 wew. 26 ) do godz. 8.10 w pierwszym dniu nieobecności.

Uczniowie korzystający ze stołówki zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i właściwego zachowania na jej terenie. W przypadku wielokrotnego naruszania ustalonych zasad, dziecko zostanie wypisane z obiadów.