Paczka na Kresy

W ramach działań Szkolnego Klubu Wolontariatu braliśmy udział w kolejnej edycji akcji “Paczka na Kresy”. Zebraliśmy 7 kartonów z artykułami spożywczymi i środkami czystości. Opiekunem klubu …

Wigilia bez plastiku

Nasza szkoła  dołącza do Akcji #WigiliaBezPlastiku Pozbądźmy się plastikowych zastaw z wigilii klasowych. Zastąpić je można papierowymi lub własną zastawą przyniesioną z domu. #plasticisnotfantastic

Podziękowania

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Henrykowie serdecznie dziękuje wszystkim Rodzicom, Nauczycielom oraz Pracownikom za zaangażowanie i udział w Ziębickim Jarmarku Bożonarodzeniowym.