Akcja „Podaruj znicz na Kresy”

Po raz dwunasty została zorganizowana akcja „Podaruj znicz na Kresy”. Zebrane podczas niej znicze zapłoną na grobach naszych rodaków za wschodnią granicą. Nasi uczniowie również przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji i zebrali bardzo dużą ilość zniczy.

 Znicze zapalone zostaną na opuszczonych mogiłach naszych rodaków pochowanych na starych, kresowych nekropoliach w Borysławiu, Chmielnickim, Drohobyczu, Lwowie, a także Samborze, Stryju oraz w miejscach pamięci narodowej na terenie Lwowa i okolic. Dziękujemy wszystkim uczniom naszej placówki za liczny udział i włączenie się do tej zbiórki zniczy. Dziewczęta z klasy 7B (M.Obodiak, N.Ostrowska, K.Kocjan, R.Natanek i D.Szymczyk) koordynowały akcją wspólnie z wychowawcą.

Na podstawie relacji D. Ziomka