Przywozy i odwozy autobusów szkolnych od 2 września 2020 r.

Przywozy i odwozy autobusów szkolnych od 2 września 2020 r.

PRZYWOZY

p. B. Braszka   Ziębice GCEiS – 7:00 Wigańcice – 7:15p. K. Cholewa   Czerńczyce – 7:50p. W. Sobecki   Krzelków- 7:35
p. B. Braszka   Kalinowice Dolny- 7:45 Kalinowice Górne – 7:50 Nowy Dwór0 7:55p. W. Sobecki   Wadochowice – 7:50 Brukalice – 8:00p. P. Ligorowski   Witostowice- 7:10 Raczyce – 7:20 Wadochowice- 7:25
p. P. Ligorowski   Nowina- 7:40 Bożnowice- 7:45 Jasienica – 7:50 Skalice -7:55 Stacja PKP Henryków- 7:58

ODWOZY

p. B. Braszka
I KURSII KURSIII KURS
SP Henryków- 13:00 Nowy Dwór- 13:05 Kalinowice Górne- 13:15 Kalinowice Dolne – 13:20 Wigańcice- 13:30  SP Henryków- 13:50 Nowy Dwór- 13:55 Kalinowice Górne- 14:05 Kalinowice Dolne – 14:10 Wigańcice- 14:20 Bożnowice- 14:30 Jasienica- 14:35 Skalice- 14:40 Raczyce- 14:45 Witostowice- 14:55 Wadochowice- 15:05SP Henryków- 15:10 Nowy Dwór- 15:15 Kalinowice Górne- 15:20 Kalinowice Dolne – 15:25 Wigańcice- 15:35 Ziębice GCEiS- 15:50
p. W. Sobecki
SP Henryków- 13:00 Brukalice- 13:05 Wadochowice- 13:15 Raczyce- 13:25 Witostowice- 13:35 Skalice- 13:45 Jasienica- 13:50 Nowina- 13:55 Bożnowice- 14:00 PP Henryków- 14:10PP HenrykówSP Henryków- 15:05 Brukalice- 15:10 Wadochowice- 15:15 Raczyce- 15:20 Witostowice- 15:25 Skalice- 15:35 Stacja PKP- 15:40 Jasienica- 15:45 Nowina- 15:50 Bożnowice- 15:55
p. P. Ligorowski
SP Henryków-13:00 Krzelków- 13:10 Czerńczyce – 13:25SP Henryków-13:55 Krzelków- 14:05 Czerńczyce – 14:20SP Henryków-14:40 Krzelków- 14:50 Czerńczyce – 15:05