Stołówka szkolna – Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

karta zapisu dziecka na obiady

Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

 1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 2. Odległość między stanowiskami na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 metra . 
 3. Jeżeli zachowanie warunku o którym mowa jest w ustępie 2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych , fartuchów.
 4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 5. Posiłki wydawane są zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa. W tym celu :
 1. Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków.
 2. W miarę możliwości na stołówce spożywać posiłki będą uczniowie tego samego oddziału, klasy.
 3. W przypadku braku możliwości organizacyjnych stosowania zasad z punktu 1 i 2 dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych.
 1. Osoba odpowiedzialna za podawanie uczniom posiłków obowiązana jest do przeprowadzenia uprzedniej dezynfekcji na której spożywany jest posiłek, a także sprzętów służących do jego spożycia .
 2. Po każdym posiłku blaty, stoły, krzesła są dezynfekowane przez personel sprzątający. 
 3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimalnie 60 stopni Celsjusza lub je wyparzać. 
 4. Cukier i inne dodatki są wydawane przez obsługę.
 5. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.
 6. Obiady na wynos nie będą wydawane do odwołania.  
 7. Automat z żywnością będzie nieczynny do odwołania.