Powrót do szkoły uczniów klas 1-3

Decyzją rządu uczniowie klas I-III szkoły podstawowej – wracają do szkół w poniedziałek 18 stycznia 2021 roku. Po feriach, od 18 stycznia 2021 r. obowiązuje plan lekcji sprzed zdalnego nauczania.
W szkole działać będą wytyczne MEiN, MZ, GIS, które mają zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, ich rodzicom, nauczycielom oraz  pracownikom szkoły.

Wytyczne sanitarne.

Biblioteka oraz Pedagog szkolny pracują według ustalonego harmonogramu.

Bardzo prosimy o przypomnienie dzieciom zasad wynikających z obostrzeń i dbałości o zdrowie własne i innych (dystans, dezynfekcja, maseczki…).