Zarządzenie Burmistrza Ziębic ws. terminów rekrutacji do szkół

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego