Harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty

Harmonogram Ogólnopolskiego Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Operonem 2021 r. :

6 grudnia : 9.00-11.00– egzamin z języka polskiego
7 grudnia : 9.00-10:40– egzamin z matematyki
8 grudnia : 9.00-10.30– egzamin z języka obcego ( j. angielski, j. niemiecki)

Przypominam, że w dniach egzaminu obowiązuje strój galowy. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).
Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki -jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
Podczas egzaminu obowiązuje zakaz wnoszenia do sali telefonów komórkowych oraz zegarków smartwatch.