Dotacje dla „Stowarzyszenia Sikorka”

Chwalimy się! Dostaliśmy aż 4 dotacje na działania „Stowarzyszenia Sikorka”

Ogłoszenie wyników  OTWARTEGO KONKURSU OFERT na powierzenie lub wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających 

z programu współpracy Gminy Ziębice z organizacjami pozarządowymi w roku 2022