Towarzystwo Allianz ubezpiecza uczniów w tym roku szkolnym

Decyzją rady rodziców na rok szkolny 2018/2019 dzieci ubezpiecza* w dalszym ciągu Towarzystwo Allianz

– Ubezpieczenie działa 24 godziny na dobę (nie tylko w szkole)

– Składka 55 zł płatna do 15.10.2018 roku na konto rady rodziców

– Na stronie internetowej dostępny certyfikat oraz ogólne warunki ubezpieczenia

– Ubezpieczenie obsługuje Tomasz Starczynowski (dane kontaktowe na certyfikacie)

NNW Zgłoszenie roszczenia o świadczenie z bezpieczenia na życie

CERTYFIKAT

*ubezpieczenie nie jest obowiązkowe